Tầm nhìn

Công nghệ làm đẹp bằng những phương pháp hiện đại trên thế giới ngày càng phát triển mạnh đặc biệt là Hàn Quốc vì thế cần có một đơn vị nhập khẩu và chuyển giao công nghệ.

Sứ mệnh

Mục tiêu – trở thành một nhà phân phối sản phẩm làm đẹp hàng đầu mà ở đó thế giới làm đẹp tinh hoa đa dạng và phong phú sẽ được phân phối bởi CJ&T

Giấy chứng nhận