TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

Số lượng: 3 nữ                  Từ ngày: 15/07/2019 đến hết ngày 16/08/2019