Tắm Trắng

  • Tẩy Da Chết Toàn Thân 600.000 đ
  • Đắp Mặt Nạ Toàn Thân Bằng Tảo Biển 1.200.000 đ